.st0{fill:#FFFFFF;}

פותחים עוסק מורשה

החזר מס לשכירים (מועדכן ל-2023) 

 18/06/2023

סבטלנה מיש - יועץ מס ומנהלת חשבונות

החוב לאזרחים הוא סכום עצום הגדל מדי שנה. בשנת 2016 סכום הגביה העודפת עמד על מיליארד ש״ח, בשנת 2021 הוא עמד על  3.6 מיליארד מיסים שנגבו ביתר ולא הוחזרו למשלמים, לא בגלל שהמדינה אינה מעוניינת, אלא מכיוון שרבים נמנעים מהגשת בקשה להחזר מס.

החזר מס הכנסה - למה הכוונה?

מהו החזר ממס הכנסה?

זהו החזר כספי מרשויות המס בגין ניכוי מס לשכירים שנגבה במהלך השנה בסכומים גבוהים מאלה שהיה עליהם לשלם בהתאם לחוק. זה קורה משום שלעיתים, במהלך שנת המס לא מובאים בחשבון נתונים שונים העלולים להשפיע על חישוב המס. במידה ומתגלה שעובד שילם מס גבוה ממה שהיה צריך בפועל, מתקיים  החזר מס רטרואקטיבי על ידי רשויות המס, כלומר הוא יקבל בחזרה כסף מהמדינה, אך רק לאחר הגשת בקשה להחזר מס. 

האם  מבוצע החזר מס הכנסה לשכירים בלבד?

שלא כמו בעלי עסקים המחויבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה המחושב מחדש מדי שנה, אין הדבר דומה עבור עובדים שכירים. עובדים שכירים בעלי הכנסה קבועה שאינה עולה על 698,280 ש״ח בשנה (נכון לשנת המס 2023) אינם מחויבים להגיש דו״ח שנתי. 

שכירים משלמים מס הכנסה באמצעות המעביד, דרך המשכורת וגובה מס ההכנסה שלהם מחושב על בסיס גובה ההכנסה השנתית שלהם. מכיוון שרק בסוף השנה ניתן לדעת בפועל מה הייתה ההכנסה השנתית, לעיתים נוצרים פערים בין מה שהיו צריכים לשלם, לבין הגביה שנעשתה בפועל וכאן נכנסת לתמונה בקשה להחזר מס הכנסה.

שימו לב! ההפרש יכול להיות לטובתכם או לטובת המדינה, אם יתברר ששילמתם פחות מס. לכן, לפני הגשת בקשה להחזר מס, מומלץ להתייעץ עם מומחה. 

חשוב שתדעו - ניתן לקבל החזר ממס הכנסה רק עבור 6 השנים האחרונות. אם תושב ישראל הזכאי להחזר מס, לא פנה למשרד השומה בבקשת החזר, אזי הכסף ישאר בקופת המדינה ללא אפשרות להחזירו בעתיד.

במקרה של בקשה לחישוב מחדש של השומה שהוגשה בזמן בה נמצא כי אכן שולם מס ביתר, המדינה תחזיר את המס ששולם בתוספת ריבית. אולם, יש לשים לב לניואנסים ולמלכודות.

כדי לגלות אם באפשרותך לקבל החזר מס הכנסה לשכיר, כדאי להבין איך עובד חישוב החזר מס, כמו גם איך מחושב המס לעובד.

כיצד מחושב מס הכנסה בישראל?

מתי משלמים מס הכנסה?

על כל אדם שכיר במדינת ישראל לשלם מס הכנסה המוערך על בסיס חודשי, אולם החישוב השנתי הוא עבור שנה קלנדרית.

במהלך השנה יתכנו שינויים שונים בחיי העובד, כגון עליה או ירידה בשכר, שינוי מקום עבודה, סיום תואר, שינוי בסטטוס האישי ועוד ועוד. כל שינוי שכזה עלול ליצור הפרשים במס ששולם באופן חודשי על ידי העובד. 

כיצד מחושב מס הכנסה?

בישראל נהוגה שיטת מס הכנסה פרוגרסיבית, כלומר, ככל שהעובד מרוויח יותר כך הוא משלם מס גבוה יותר. תקופת חישוב המס היא שנה קלנדרית והחיובים החודשיים מתבססים על הערכה של חישוב השנתי (כמו מקדמה על חשבון המס הסופי). להלן טבלת אחוזי המס על פי גובה השכר. 

*נתונים אלה מתעדכנים בהתאם לאינפלציה מדי שנה.


להלן דוגמה לאופן חישוב מס הכנסה על פי השכר

מה גובה מס ההכנסה שמשלם שכיר המשתכר שכר של  15,000 ש״ח לחודש? 

יש לזכור שקיים מס נוסף (ביטוח לאומי ומס בריאות) שכרגע לא ניקח בחשבון, רק לשם הדוגמא כמו גם ניכויים שונים, כפנסיה.

 1. שכר חודשי: 15,000 ₪.
 2. על סכום של 6,790 ₪ גובה המס יעמוד על 10% (מדרגת מס ראשונה) 679 ש״ח.
 3. על סכום של מ-6,791 ₪ ועד 9,730 (מדרגה שניה), כלומר מסכום של 2,939 ש״ח גובה המס יעמוד על 14%, 411 ש״ח
 4. על סכום של  9,731 עד 15,000 ש״ח (מדרגה שלישית) מ-5,269 שקלים גובה המס יעמוד על 20%, 1,054 שקלים.
 5. כשמסכמים הכל ביחד, יוצא 2,144 ש"ח מס הכנסה על שכר של 15,000 ש"ח

האם זה כל החישוב? לא!  מחשבים גם הפחתה בגובה מס הכנסה.

נקודות זיכוי להפחתת גובה מס הכנסה

מס הכנסה מעניק הטבות לאוכלוסיות שונות ובנסיבות אישיות מגוונות. אחת הדרכים לקבל הטבות הן נקודות זיכוי -ניתן לקבל החזר מס על נקודות זיכוי.

נקודת זיכוי היא סכום כסף ״המקוזז כנגד המס לאותה שנה.״

נקודת זיכוי אחת בשנת 2023 עומדת על 235 ש"ח לחודש או 2,820 ש"ח לשנה. כל נקודות הזיכוי שהתקבלו מתווספות יחדיו ומתקבל סכום זיכוי המס. כלומר, לאחר צבירת מס הכנסה מנוכה ממנו סכום הכסף המתקבל כתוצאה מהוספת נקודות זיכוי.

מי זכאי לנקודות זכות ובאילו מקרים?

להלן רשימה קצרה:

אכלוסיה

נקודות זיכוי

תושב ישראל 

2.25 יחידות

תושבת ישראל (נקבה)

2.75 יחידות

עובד קטין (בני 16-18)

יחידה 1

עולה חדש :עד 1.1.2022

18 חודשים ראשונים ממועד עליה או חזרה לארץ

12 החודשים הבאים

12 החודשים הבאים

3 יחידות

2 חתיכות

יחידה 1

עולה חדש: לאחר 1.1.2022

 12 חודשים ראשונים ממועד עליה או החזרה

18 החודשים הבאים

12 החודשים הבאים

 12 החודשים הבאים

יחידה 1

3 יחידות

2 חתיכות

יחידה 1

 נקודות זיכוי לאמהות בגין ילדים

עד שנה אחת

1.5 נקודות

1-5 שנים

2.5 נקודות

6-12 שנים (משנת 2022)

נקודת 1

אם ילדיכם לומד במוסד לחינוך מיוחד או הוכר כנכה

2 נקודות  לאם או לאב לפי בחירת ההורים

Cell

מי שסיים שירות צבאי ב-3 השנים האחרונות

עד 2 נקודות זיכוי בהתאם לאורך השירות ותאריך שחרור

גרוש הנשוי בשנית (בן זוג משלם לבת זוג אחרי גירושים דמי מחיה)

נקודה 1

מי שסיים את הלימודים במוסד להשכלה גבוהה לפני 1-3 שנים

 0.5 או 1 נקודות

אבות המשלמים מזונות ילדים במקרה של גירושין

נקודה 1

אמהות או אבות  חד הוריים 

נקודת זיכוי 1

הערה: בחלק מהמקרים (למשל כשהשכר נמוך יחסית או כשיש הרבה נקודות זיכוי) מס ההכנסה ירד לאפס ובמקרים כאלה העובד לא ישלם כלל.

במקרה שסכום נקודות הזיכוי יעלה על סכום מס ההכנסה המחושב, ההפרש השלילי לא ישולם.

ניקח את הדוגמה מלמעלה - שכיר יצטרך לשלם 2,144 שקלים מס הכנסה, אבל הוא זכאי נקודות זיכוי:

 • 2.25 על היותו תושב ישראל
 • 2.5 עבור ילד בן שנתיים
 • עוד 3 יחידות, על היותו עולה חדש

בסך הכל מתקבלות הקלות חודשיות במס הכנסה בסך 7.75 נקודות או 1,821 שקלים.

הודות לנקודות זיכוי האלה, במקום 2144 ש"ח, העובד שלנו מהדוגמה ישלם רק 322 ש"ח מס הכנסה.


האם יש דרכים נוספות לקבל הנחה במס הכנסה מלבד נקודות זיכוי?

דרך נוספת לקבל זיכוי ממס הכנסה היא לגור בעיר או בישוב שמעניק זיכוי ממס. אם אתם גרים ביישוב כזה יותר משנה - אתם זכאים ל ״החזר מס ישוב מזכה.״

להלן דוגמאות לערים גדולות יחסית (ניתן למצוא את הרשימה המלאה בקישור רשימת ערים ועיירות בעמוד 16). הרשימה המלאה כוללת יותר מ-450 יישובים, רובם ישובים קטנים.

שֵׁם הישוב

% הנחה

ההנחה תקפה עד לסכום זה של הכנסה שנתית בשקלים (ברוטו). מעל סכום זה נגבה מס ללא הנחה

כרמיאל, ראש פינה

7%

141,840

טבריה

10%

174,120

צפת

12%

206,400

דימונה

16%

206,400

ערד

18%

251,520

אופקים

18%

251,520

קריית שמונה

20%

251,520

שדרות

20%

259,080


נניח שבנוסף לנקודות זיכוי, העובד מדוגמא למעלה קיבל 10% הנחה על מס הכנסה בגלל העובדה שהוא מתגורר בכרמיאל.

נכפיל את הכנסתו החודשית ב-10% (אולם יש תקרה להנחה). במונחים חודשיים זה יהיה 14,1840/12=11,820. 

כלומר, 10% מ-11,820 או 1,182 שקלים הם הטבה נוספת. 

העובד שלנו חייב 322 ש״ח מסים. 322 - 1182= 860-. 

לאחר שניצל את כל הנחות העובד מהדוגמא שלנו לא ישלם למס הכנסה כלל, מכיון שההנחות שלו גבוהות מהמס המחושב.


מהו החזר מס הכנסה לשכירים?

בגלל שינוי מקום העבודה או הפסקות בעבודה יוצא מצב שבו יש חוסר עקביות בחישוב המס, לפעמים זה נובע מחוסר ידע של העובדים על ההטבות שמגיעות להם ולכן מתקבלים תשלומי מס ביתר שכפי הנראה יגררו הגשת החזר מס.

לדוגמא: במקרה של עובד שעבר לישוב שבו קיימת זכאות להטבת מס, אולם לא הודיע למחלקת הנהלת חשבונות של המעסיק. או עובד הזכאי להנחה במס על כך שנולד לו ילד, אך לא העביר את הנתון הזה למחלקת הנהלת חשבונות ולכן ההטבה לא חושבה.

העובד שלנו מהדוגמה "שכח" לספר להנהלת החשבונות על כך שנולד לו ילד ושהוא ומשפחתו עברו לכרמיאל. בשנתיים האחרונות הוא שילם מדי חודש 1,500בממוצע  שקל מעל למה שחייב למס הכנסה. אם יערוך בירור החזר מס  יגלה כי הוא זכאי לקבלת החזר מס ויקבל את כל הסכום בחזרה בתוספת ריבית.


באילו מקרים ניתן לדרוש קבלת החזר מס הכנסה?

חשוב מאוד להבין שרק מי שמשלם מס הכנסה, זכאי להחזר. אם ההטבות מכסות את כל מס ההכנסה, והמס לא שולם במהלך שנה, אז אין מה להחזיר, בהתאמה.

חשוב מאוד להבין שרק מי שמשלם מס הכנסה, זכאי להחזר. אם ההטבות מכסות את כל מס ההכנסה, והמס לא שולם במהלך שנה, אז אין מה להחזיר, בהתאמה.

כך תדעו אם שילמתם מס הכנסה גבוה מהרצוי:

 • אם החלפתם מקום עבודה. אם החלפתם מקום עבודה והיה פער בגובה השכר בין מקומות העבודה, ערכו בירור החזר מס. חשוב לדעת שמחלקות הנהלת החשבונות בעבודה הנוכחית והישנה שלכם אינן מחליפות נתונים על גובה המיסים שלכם.
 • אם חלק מהשנה לא עבדתם (לדוגמא: הייתם בחופשה ללא תשלום) 
 • אם יש לכם בעיות בריאותיות ארוכות טווח 
 • אם קיבלתם קצבאות ותשלומים מהביטוח הלאומי (למשל דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה)
 • אם אתם משלמים מזונות עבור הילדים 
 • אם ביצעתם הפקדות עצמאיות לקרנות פנסיה (תשלומים המבוצעים ישירות, ללא השתתפות המעסיק והם אינם נלקחים בחשבון בחישוב השכר)
 • אם אתם משלמים לביטוחים כגון ביטוח חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה או לקרן פנסיה, חלק מהכסף שאתם משלמים מפחית את מס ההכנסה.

מקרים נוספים בהם תקבלו הטבת מס:

 • הפסדים מהשקעה בניירות ערך בבורסה
 • הוצאת כספי פנסיה לפני הגעה לגיל פרישה ותשלום של 35% מס על זה 
 • שינוי במצב המשפחתי: נישואין או גירושין, הולדת ילד (לידת ילד מעניקה נקודות זיכוי נוספות הן לאב והן לאם)
 • תשלומי משכנתא 
 • תרומה למוסד ציבורי מוכר לצורכי מס
 • סיום לימודי תואר ראשון או לימודי מקצוע
 • מעבר ליישוב המקנה זכות להטבות מס

שימו לב! ניתן לקבל החזר מס גם עבור קרוב משפחה שנפטר. על מנת שהיורשים יקבלו את הכסף, תצטרכו להציג צוואה.

רשימה זו אינה מלאה, אלה הן רק דוגמאות. ישנם מצבים נוספים שיכולים להוביל להחזר כסף ממס הכנסה.


החזר מס לשכיר בישראל - שאלות נפוצות

האם אקבל הודעה ממס הכנסה על זכאות להחזר מס הכנסה?

מס הכנסה אינו מודיע לנישומים על החזרי מס. על מנת לקבל החזר כספי ממס הכנסה, יהיה עליכם לבצע בדיקת סטטוס החזר מס שמשמעותו הגשת דוח להחזר מס לשכירים. רק אחרי הגשת הדו״ח יוכלו במס הכנסה לדעת אם אכן מגיע לכם החזר או לא. 

האם ניתן לקזז סכומים בין שנות מס שונות?

לא. מס הכנסה מחושב רק בתוך שנה קלנדרית אחת.

האם בקשה להחזר מס הכנסה יכולה להוביל לביקורת מס מלאה שלאחריה אצטרך לשלם תוספת מס?

זה קורה מפעם לפעם, אם מחלקת הנהלת החשבונות עשתה טעות, או אם עבדתם בכמה מקומות ולא עשיתם תיאום מס. לכן זה חשוב מראש לבדוק הכל ולקבל ייעוץ בנושא זכאות להחזר מס.

תוך כמה זמן מקבלים החזר מס הכנסה?

החזר מס הוא תהליך הלוקח בין שלושה שבועות לשישה חודשים. בסיום התהליך תהיו זכאים לקבלת החזר המס. 

איך מקבלים החזר מס עבור המיסים ששולמו ביתר - ישירות לבנק או באופן אחר?

החזר מס לשכירים ממס הכנסה, מתבצע רק לחשבון הבנק של מי שמטעמו הוגשה הבקשה להחזר מס הכנסה. כלומר, ישירות לחשבון הבנק שלך. לבקשה להחזר מס מצרפים את פרטי חשבון הבנק (צילום שיק או אישור ניהול חשבון.)

האם יש סכום מינימלי להגשת בקשה להחזר מס לשכירים?

משרדי מס הכנסה אמנם יטפלו בכל הבקשות ויחזירו כל סכום, אולם לעיתים החזר מס הכנסה בסכום של לדוגמא מאתיים שקלים אינו שווה את כל המאמץ הכרוך בהגשת דוח בקשה להחזר מס לשכירים.  

 

במהלך 6 השנים האחרונות הייתה אינפלציה והכסף פחת, האם אפוצה בהחזר ממס הכנסה או שאקבל רק הסכום המדויק של המס ששולם ביתר?

הזכאים להחזר יקבלו סכום צמוד למדד, בתוספת ריבית. שימו לב שהצמדה וריבית אינם חייבים במס. רבים שואלים ״כמה עמלה לוקחים על החזר מס״ והתשובה לכך היא - ההחזר אינו כרוך בעמלה מטעם מס הכנסה.

החזר מס רטרואקטיבי - האם קיים כזה דבר ואם כן, כמה זמן אחורה ניתן לדרוש החזר?

על הגשת בקשה להחזר מס הכנסה יש חוק התיישנות. לא ניתן להגיש החזר מס אם חלפו 6 שנים מתום השנה הקלנדרית, כלומר, ניתן להגיש החזר מס 6 שנים אחורה.

לדוגמא- בשנת 2023 ניתן יהיה לקבל החזר מס הכנסה עבור שנת 2017 ושנות המס שלאחר מכן, אך לא ניתן יהיה לקבל עבור שנת 2016 ולפני.


איך בודקים אם מגיע לי החזר מס?

ניתן לבדוק זכאות להחזר מס באופן עצמאי באמצעות בקשה מקוונת להחזר מס מקוון באתר מס הכנסה. באתר תוכלו לבדוק איזה טפסים צריך להחזר מס, איך להגיש החזר מס ואיזה מסמכים צריך להחזר מס.  

איך להגיש בקשה להחזר מס: במקרה של הגשה עצמית יש לצרף למסמכים עותק של שיק מבוטל או אישור רלוונטי לאימות פרטי חשבון הבנק שלכם.

עליכם להיות מוכנים לכך שכל אי דיוק וכל מסמך חסר עלולים להוביל לעיכוב בתהליך ואף לסירוב להחזר.

ישנם מקרים בהם מתברר שבמקום החזר, מסיבה זו או אחרת, אדם יהיה חייב לשלם מס הכנסה בתוספת למה שכבר שילם. לעתים קרובות זה קורה עקב טעויות בחישוב החזר מס הכנסה.

איך לקבל החזר מס - כל המסמכים הנדרשים לאימות והחזר מס הכנסה?

החזר מס טפסים - כל מה שצריך למלא ולשלוח:

בראש ובראשונה כמובן שתצטרכו למלא טופס החזר מס הכנסה (טופס 135) וכן למלא טפסים נוספים ולהציג מסמכים רלוונטיים. 

 1. "טופס 106" מכל מקומות העבודה ב-6 השנים האחרונות.
 2. מסמכים מקופת הפנסיה והחיסכון שממנה אתם מושכים כספים 
 3. "טופס 161"
 4. אישורים מחברת הביטוח או קרן פנסיה על ההפרשות עבור 6 השנים האחרונות.
 5. קבלות מקוריות מכל הארגונים שלהם תרמתם כסף.
 6. טופס רפואי "טופס 127" שמולא על ידי רופא ומאשר את האבחנה.
 7. בקשת "טופס 116א" בקשה להנחה ממס למשלמי חשבונות רפואיים עבור קרוב משפחה.
 8. "אישור תושבות" למתגוררים בישוב המזכה
 9. טופס 867 מהבנקים המציג רווח והפסד מניירות ערך,  קבלת ריבית או דיבידנדים.
 10. טופס 116 - תיאום מס
 11. צו בית משפט לתשלום מזונות ילדים, קבלות מקוריות על תשלום מזונות, הסכם גירושין
 12. תעודת סיום לימודים וזכאות לתואר.

הרשימה אינה סופית ועשויה להשתנות בהתאם לנסיבות האישיות.

Skip to content
Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications